/  3
عنوان : بازدید معاونت بهداشتی استان و جلسه ی پسخوراند
کد خبر : ۷۵۰۴۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۳۷:۲۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان هویزه بازدید معاونت بهداشتی  استان با حضور دکتر حسینی رئیس معاونت بهداشتی استان انجام گردید.

تعداد بازدید : 22

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به hn-hvz.ajums.ac.ir می باشد

V5.1.0.0